MERSİN DOLUM TESİSLERİ

Damla Oil Akaryakıt A.Ş. | Mersin Dolum Tesisleri Sayfasını incelemektesiniz.

TESİSLER / DEPOLAMA TESİSLERİ / MERSİN DOLUM TESİSLERİ

Mersin terminali 29.000 m2 olup 4 adet 5000 m3, 4 adet 1000 m3 ve 7 adet de 550 m3'lük tank olmak üzere toplam 27.850 m3 kapasitededir. Bu tesiste Kırıkkale tesisinde olduğu üzere API, TSE standartlarında yapılacak olup yangın sistemi de tam otomatik NFBA standartına göre dizayn edilmiştir. Tesisin ikmali deniz ve tanker boşaltımı olarak düşünülerek planlanmış, denizden yakıt alımları için 7 km civarında 10" beyaz yakıt için, 12" lik de siyah yakıt için düşünülmektedir.


Yangın sistemi her tanka köpük ve soğutma sistemi olup otomatiktir. (Kırıkkale'deki proje gibi) tesiste 2 adet API seperatör (siyah ve beyaz yakıtlar için) bulunmaktadır. Ayrıca endüstriyel arıtma ve katı atık bulunacak olup 2 adet 750 m3 lük slop tankları da mevcutdur. Dolum adası 4 adet olup 1 ada alttan dolum (4 dolum kolu), 1 ada siyah (4 dolum kolu), 2 ada beyaz yakıt (8 dolum kolu) ile ikmal edecek şekilde olacak ve sayaç sistemi de ACCLOAD III dır. Topraklama ise scully olarak dizayn edilmiştir. Sistem her koldan 2500 lt/d dır.


Dolum pompaları beyaz yakıtta 6 adettir. Bunların 3 adeti 200 m3, 3 adeti de 250 m3'üktür. Siyah yakıt pompaları ise 4 adet olup 150 m3'lk olacaktır. Ayrıca tanker boşaltım pompalarının kapasitesi de 50 m3/s dır.TESİSİN EKİM 2008 İTİBARİYLE DURUMU

Sel gelmesi nedeniyle dere yatağının yer değiştirmesinden dolayı arazimizde 2610 m2 alan ortalama 4.5 metre olarak doldurulmuş ve arazi seviyesine getirilmiştir. Tank temel ringlerinin tamamı bitmiş olup, 3 adet 1200 m3 lük tankın dolgusu ve bu 4 adet tankın ve 1 adet 550 m3 ve 860 m3 luk tankaların da 10 cm yüksekliğinde dolgusu kalmıştır. 4 adet 6000 m3 lük tankların 3 adedi 9 donamda 1 tank ise 7 donamdadır. Tankların orta ve yan taşıyıcı direklerinin dikilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Tesisin elektriği TEDAŞ'ın serbest bölgeye giden hattından alınarak abone olunmuştur. Tesisin inşaat ruhsatı da alınmıştır. Tank sahasının dike (istinat duvar) 3 tarafı yapılmış tank imalatı için açık bırakılmıştır. Madeni yağ deposu bitmiş sıva işleri beklemektedir. Yardımcı bina bitmiş elektrik, sıva ve sıhhi tesisat işleri beklemektedir. İdari binanın da kaba inşaatı bitmiş ve elektrik, sıhhi tesisat sıva, pencere ve kapı işleri beklemektedir. Yangın sisteminin HDPE boruları sipariş verilmiş olup 20.09.2008 günü gelecek olup gelince kanallar kazılacak ve diğer yangın malzemelerinin siparişleri verilecektir. Küçük tankların yapımı için saç siparişleri verilme aşamasındadır. Tankların topraklamaları ve drenaj kanallarının yapımına başlanacaktır.

MERSİN DOLUM TESİSLERİ GÖRSELLER

BASINDA DAMLA OİL A.Ş

Bu makale alanında çeşitli basın-yayın organlarında Damla Oil A.Ş. hakkında çıkan haberler yayınlancaktır.

09/08/2012

Damla Oil A.Ş. Basında Biz

09/08/2012

HIZLI ERİŞİM

Gönder